Tuyển Sinh Chất Lượng Cao 2015 - Đào Tạo Hợp Tác Quốc Tế

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2015

[ Điểm trúng tuyển: Hệ đại học chính quy 2015; Đại học liên thông 2015; Cao đẳng chính quy 2015 ]

[ Danh sách trúng tuyển: Hệ đại học chính quy 2015; Đại học liên thông 2015; Cao đẳng chính quy 2015 ]

  Danh sách thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường đợt 1

  Tra cứu thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh

  Đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 - Hồ sơ không hơp lệ